20 jul 2018 15:20

Wijziging van het Wetboek van economisch recht omtrent de privékopie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Kris Peeters een voorontwerp van wet goed dat twee wijzigingen doorvoert aan de bepalingen van het Wetboek van economisch recht over de reproductie van werken en prestaties voor eigen gebruik.

Het gaat om de volgende wijzigingen:

  • een louter technische aanpassing, die de tekst van de uitzondering aligneert met de tekst van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij
  • een aanpassing aan de digitale evolutie om te voorzien dat, naast dragers en apparaten, ook online reproductiediensten die kennelijk gebruikt worden om privékopieën te maken, kunnen onderworpen worden aan de privékopievergoeding

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van sommige bepalingen van het boek XI van het Wetboek van economisch recht