10 jan 2003 16:00

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed tot wijziging van artikel 56 van het Wetboek van Strafvordering.

Het voorontwerp van wet voorziet in een nieuwe regeling die er moet voor zorgen dat een vlottere doorstroming wordt verzekerd van informatie en inlichtingen, die in de loop van het gerechtelijk onderzoek zijn bekomen en die wijzen op een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid. In het verleden zijn reeds meermaals moeilijkheden gerezen naar aanleiding van dossiers in gerechtelijk onderzoek, die informatie bevatten welke van cruciaal belang gebleken is voor de openbare veiligheid (bijv. gegevens over geplande terroristische aanslagen, zelfs in het buitenland) of voor de volksgezondheid (bijv. het in de handel zijn van een dodelijke drug).