19 jan 2007 11:03

Wijziging van sociale zekerheid voor zelfstandigen

Aanpassing van de verzekeringsuitkeringen en de moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Aanpassing van de verzekeringsuitkeringen en de moederschapsverzekering voor zelfstandigen

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte stelde een wijziging van de voorschriften over het stelsel van verzekerings- en moederschapsuitkeringen van zelfstandigen voor, zodat het beter aan de evolutie van de maatschappij is aangepast. De meewerkende echtgenoot en partner die het maxi-statuut genieten, kunnen vrij kiezen bij welke verzekeringsinstelling ze zich aansluiten. Tot nu toe moesten ze dezelfde verzekeringsinstelling nemen als hun gerechtigde echtgenoot of partner. De meewerkende echtgenoot en partner met het mini-statuut, dus enkel de uitkeringsverzekering, heeft geen keuze en moet dezelfde instelling kiezen als zijn gerechtigde echtgenoot of partner. Zolang de gerechtigde niet voldoet aan de controleverplichtingen, wordt de toekenning van uitkeringen stopgezet. De bedoeling is om dezelfde sancties toe te passen voor zelfstandigen en werknemers, als ze afwezig zijn op een controle. De sanctie laat de uitkering stopzetten, maar stelt geen einde meer aan de arbeidsongeschiktheid. Het is de adviserend geneesheer die in de periode van primaire ongeschiktheid beslist om de sanctie op te heffen of verder te zetten. In de periode van invaliditeit is dat de Geneeskundige raad voor invaliditeit. Het voorstel maakt de voorwaarden duidelijk volgens welke een gerechtigde zelfstandige die arbeidsongeschikt is in het buitenland mag verblijven. Dat is voortaan toegestaan, als de adviserend geneesheer erin toestemt of als de zorgverlening dringend of gerechtvaardigd is.