19 jun 2015 15:32

Wijziging voorlopige regels die als beheerscontract voor Infrabel en NMBS gelden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 21 december 2013, tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden, aanpast.

Het ontwerp:

  • wijzigt enkele voorlopige regels die in het koninklijk besluit zijn opgenomen
  • verduidelijkt dat de huidige bepalingen van de beheerscontracten en hun uitvoeringsbesluiten van kracht blijven
  • legt de exploitatie- en investeringstoelagen vast waarop Infrabel en de NMBS in 2015 recht hebben
  • past de beheercontracten van Infrabel, NMBS en NMBS Holding aan door een vijfde bijvoegsel