14 sep 2001 17:00

Wijziging wet op aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adv
iserende bevoegdheid