26 jan 1996 16:00

Wijzigingen aan de praktische uitvoering van de wet op de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer