27 nov 2020 16:33

Wijzigingen aan de statuten van bpost

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed over wijzigingen aan de statuten van bpost.

Het ontwerp heeft tot doel om de beslissingen die genomen werden op 13 mei 2020 door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van bpost te bevestigen. 

De wijzigingen aan de statuten kunnen worden onderverdeeld in vier categorieën:

  • de implementatie van de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen
  • het schrappen van verwijzingen naar de basiswetgeving om de leesbaarheid van de statuten te verhogen
  • andere wijzigingen van de governance-bepalingen in de statuten die de werking van de organen van de vennootschap blijvend dienen te verbeteren
  • enkele technische wijzigingen die de leesbaarheid van de statuten moeten bevorderen