23 mrt 2017 15:25

Wijzigingen aan de wet over transseksualiteit - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Koen Geens en van staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir in tweede lezing een voorontwerp van wet goed dat een aantal regelingen inzake transgenders wijzigt. Het gaat over de wijziging van de registratie van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand en de gevolgen. Het voorontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.

Overeenkomstig het regeerakkoord past het voorontwerp de wet van 10 mei 2007 aan betreffende de transseksualiteit in het licht van de internationale mensenrechtenverplichtingen. Concreet beantwoordt het voorontwerp aan volgende doelstellingen:

  • het afschaffen van de verplichte sterilisatievoorwaarde, die op mensenrechtelijk vlak wordt bekritiseerd
  • het regelen van de afstamming van transgenders na de officiële geslachtswijziging
  • het afschaffen van de medische voorwaarden in de procedure tot voornaamswijziging en van de mogelijkheid tot verzet tegen een wijziging van het geslacht in de akte van geboorte door elke belanghebbende
  • het inbouwen van een aantal waarborgen tegen fraude en lichtzinnige geslachtswijzigingen

Het voorontwerp wordt ter ondertekening aan de Koning voorgelegd met het oog op indiening bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.