14 jul 2023 17:39

Wijzigingen aan het beheerscontract tussen de staat en skeyes

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet een ontwerp van koninklijk besluit goed die de elfde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de staat en skeyes goedkeurt in het kader van steun aan de Oekraïense luchtverkeersleiding.

De wijzigingen aan het derde beheerscontract omvatten onder meer een bijdrage aan het vrijwillige solidariteitsfonds van Eurocontrol.

België neemt voor een bedrag van 992.245,00 euro deel aan een solidariteitsfonds binnen Eurocontrol ter ondersteuning van Oekraïne en Moldavië. Beide staten kunnen momenteel niet kunnen instaan voor luchtnavigatiediensten en ontberen de bijhorende inkomsten om de personeels- en opleidingskosten te dragen die noodzakelijk zijn voor de operationele paraatheid wanneer het luchtverkeer wordt hervat. Een solidariteitsfonds binnen Eurocontrol van in totaal 46,5 miljoen euro moet deze kosten voor 2022 en 2023 opvangen.

Overeenkomstig de verdeling van de interdepartementale voorziening “Oekraïne”, zal 500.000 euro worden toegewezen aan skeyes om de financiële impact van de Belgische bijdrage aan het Solidariteitsfonds van Eurocontrol voor Oekraïne en Moldavië te compenseren.