25 sep 2020 19:11

Wijzigingen betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met inkomsten uit een politiek mandaat

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Nathalie Muylle een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van bepaalde koninklijke besluiten betreffende de cumulatie van onderbrekingsuitkeringen met inkomsten uit een politiek mandaat.

Het ontwerp voorziet in het recht om presentiegelden, betaald aan de leden van een bijzonder comité voor sociale dienstverlening binnen een lokaal bestuur in het Vlaamse Gewest, te cumuleren met een onderbrekingsuitkering in het kader van tijdskrediet, loopbaanonderbreking en thematische verloven.

Daartoe moeten twee koninklijke besluiten worden gewijzigd, met name deze betreffende het tijdskrediet in de privésector (KB van 12 december 2001) en de loopbaanonderbreking en de thematische verloven in de autonome overheidsbedrijven (KB van 10 juni 2002). In de overige sectoren en voor de thematische verloven in de privésector zijn alle politieke mandaten toegelaten in combinatie met het recht op onderbrekingsuitkeringen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan het Beheerscomité van de RVA en aan het comité overheidsbedrijven. Daarna wordt het voorgelegd aan de Raad van State.