05 sep 2021 19:07

Wijzigingen betreffende het meedelen van de identiteit van de gegevensverantwoordelijken van de ziekenhuizen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot aanpassing van de regels volgens welke de beheerder van de ziekenhuizen aan de Minister die de Volksgezondheid mededeling doet van de identiteit van de verantwoordelijken voor het mededelen van gegevens die met de inrichting verband houden.

Concreet gaat het om de volgende aanpassingen:

  • de vervanging van de term ‘veiligheidsconsulent’ door ‘functionaris voor gegevensbescherming’
  • het opvragen van het gsm-nummer naast het telefoonnummer
  • de vervanging van de benaming ‘hoofdgeneesheer’ door ‘hoofdarts’

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State. 

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2008 houdende bepaling van de regels volgens welke de beheerder van de ziekenhuizen aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft, mededeling doet van de identiteit van de personen verantwoordelijk voor het mededelen van gegevens die met de inrichting verband houden