11 dec 2020 15:34

Wijzigingen Btw-Wetboek betreffende e-commerce

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed tot wijziging van het Btw-Wetboek wat betreft de regeling die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten.

Het voorontwerp bevat talrijke wijzigingen in het Btw-Wetboek in het kader van een fundamentele hervorming van de regels met betrekking tot de regeling van afstandsverkopen van goederen. Ook de regels met betrekking tot de vereenvoudingsregeling voor telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten of elektronische diensten verricht voor niet-belastingplichtigen worden aangepast. 

In het voorontwerp wordt het grootste deel van het pakket maatregelen met betrekking tot de nieuwe  btw-regels, die door de Europese Unie op het gebied van de B2C-handel zijn vastgelegd, dus omgezet. Het doel van dit pakket is het systematisch organiseren van een belastingheffing op het grondgebied van de Unie van alle onlineverkopen aan in de Unie gevestigde consumenten. Dit is tegengesteld aan de huidige situatie waarin een zeer groot aantal van deze aankopen juridisch en/of feitelijk niet wordt belast wanneer de goederen rechtstreeks uit derde landen komen.

 De belangrijkste wijzigingen in het Wetboek zijn de volgende:

  • de grondige wijziging van de bestaande regeling inzake afstandsverkopen. Naast het opnemen van een definitie voor het intra- en extracommunautaire afstandsverkopen, worden in de wijziging de regels bepaald die van toepassing zijn op deze handelingen wat betreft de plaatsbepaling en facturering:
    • er komt een globale EU btw-drempel van 10.000 euro die geldt voor intracommunautaire afstandsverkopen en de zogenaamde TBE-diensten verricht voor particulieren samen, dit zal de bestaande nationale drempels voor intracommunautaire afstandsverkopen vervangen

    • de extracommunautaire afstandsverkopen zullen conceptueel systematisch worden belast binnen de EU, wat betekent dat de bestaande vrijstelling voor de invoer van zendingen van geringe waarde wordt afgeschaft

    • goederen aangekocht door particulieren in een derde land, geven inzake btw aanleiding tot twee afzonderlijke belastbare handelingen: enerzijds een levering en anderzijds een invoer

  • de responsabilisering van de elektronische interfaces die afstandsverkopen faciliteren. Dit betekent onder meer dat deze interfaces zullen worden betrokken bij de inning van de btw over deze verkopen en gebonden zijn aan boekhoudkundige verplichtingen
  • de uitbreiding van bestaande vereenvoudigingsregelingen en invoering van nieuwe aanvullende vereenvoudigingsregelingen

Deze wijzigingen treden in werking op 1 juli 2021.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten