20 jul 2018 15:21

Wijzigingen die betrekking hebben op spoorveiligheid

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat twee koninklijke besluiten wijzigt die betrekking hebben op spoorveiligheid.

Het ontwerp van koninklijk besluit heeft tot doel:

  • het wijzigen van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 tot vaststelling van sommige regels betreffende de onderzoeken naar ongevallen en incidenten bij de spoorwegen
  • het wijzigen van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de veiligheidsvergunning, het veiligheidscertificaat en het jaarlijks veiligheidsverslag

Deze wijzigingen verbeteren van sommige onnauwkeurigheden en tegenstrijdigheden, en zetten de bepalingen van het eerste koninklijk besluit om in overeenstemming met de Europese regelgeving, met name de richtlijn (EU) 2016/798 van het Europees Parlement en de Raad van 11 mei over veiligheid op het spoor.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.