23 dec 2022 16:58

Wijzigingen inzake de beroepsstage voor studenten klinische psychologie en orthopedagogiek

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een voorontwerp van wet goed dat de verplichte stage voor studenten die hun studie klinische psychologie of klinische orthopedagogiek dit academiejaar voltooien, met een jaar uitstelt. 

Momenteel is er een tekort aan erkende stagemeesters om tegemoet te komen aan de vraag van studenten die hun studies klinische psychologie of klinische orthopedagogie in het academiejaar 2022-2023 afronden. Daarom voorziet het voorontwerp erin dat de verplichte professionele stage enkel geldt voor studenten die afstuderen vanaf 2024. Dit uitstel zal de verschillende betrokken actoren in staat stellen de professionele stage in alle rust op te zetten en daarover tijdig en transparant te communiceren naar alle betrokken partijen.

Het voorontwerp voorziet ook een tijdslimiet van zes jaar voor de benoeming van de voorzitter en ondervoorzitter van de Federale Raad voor de geestelijke gezondheidszorgberoepen.

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen