23 mrt 2018 17:09

Wijzigingen inzake de militaire loopbaan van beperkte duur

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat een reeks wijzigingen aanbrengt die betrekking hebben op de militaire loopbaan van beperkte duur.

Het voorontwerp van wet kadert in het regeerakkoord dat de verderzetting van de optimalisatie van de statuten voorziet. Het betreft het bevorderen van de competentieontwikkeling, via de afschaffing van de maximumleeftijd van het einde van de dienstneming en het invoeren van de mogelijkheid tot het verlengen van de dienstneming. Zodoende wordt het rendement geoptimaliseerd en wordt de deur naar een doorstroomfunctie geopend, wat een re-integratie in de burgersector kan vergemakkelijken. Anderzijds is het de bedoeling meer aandacht aan het einde van de dienstneming van de militair beperkte duur (BDL) te besteden, door een betere begeleiding bij de beroepsomschakeling en de verhoging van de reclasseringspremie.

De aangebrachte wijzigingen hebben tot doel:

 • de dienstneming van de militair BDL één of meerdere malen van rechtswege met één jaar te verlengen, zonder dat de som van de verlengingen meer dan vier jaar bedraagt
 • de maximaal mogelijke reclasseringspremie te verhogen van 12 naar 14 maal het bedrag van de laatst betaalde maandwedde
 • de militair BDL die 84 maanden werkelijke dienst heeft volbracht de mogelijkheid te bieden te kunnen genieten van een gepersonaliseerd beroepsomschakelingsprogramma
 • de dienstneming van maximum vijf jaar van de militair BDL, ex-militair in vrijwillige militaire inzet, op aanvraag te verlengen met drie jaar
 • de bepalingen op te heffen over:
  • het einde van de dienstneming van rechtswege van de militair BDL bepaald per leeftijdslimiet
  • het niet toelaten van de officier BDL tot de basis stafvorming
  • het vragen van een voorschot van maximum 50 procent van de reclasseringspremie

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur