16 dec 2022 17:53

Wijzigingen inzake de retributies voor het FAVV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wijzigingen doorvoert op het vlak van de retributies die bijdragen tot de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

De wijzigingen zijn erop gericht de volgende doelstellingen te realiseren:

  • het doorvoeren van de jaarlijkse indexering van de retributies overeenkomstig de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het FAVV
  • het doorvoeren van een tariefverhoging voor de keur-, controle- en certificeringsrechten om zo de verhoging van de honoraria van de personen belast met opdracht te compenseren 
  • het verhogen van de retributies voor de technische keuring van spuittoestellen en de indexering ervan
  • het doorvoeren van aanpassingen met betrekking tot de ontheffing van retributies

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de wet van 9 december 2004 betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV)