03 mei 2024 17:51

Wijzigingen inzake de territoriale afbakening van de hulpverleningszones

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de indeling van de gemeenten in hulpverleningszones.

In het Vlaamse en het Waalse Gewest zijn er verschillende gemeenten die zullen fuseren na de verkiezingen van oktober 2024. De nieuwe fusiegemeenten worden opgericht per decreet, met ingang van 1 januari 2025 in het Vlaamse Gewest en 2 december 2024 in het Waalse Gewest. Dit vereist diverse wijzigingen aan het koninklijk besluit tot vaststelling van de territoriale afbakening van de hulpverleningszones.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.