10 feb 2023 16:20

Wijzigingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de Civiele Bescherming

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat enkele wijzigingen doorvoert op het vlak van het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming.

Er was een behoefte om het administratieve en financiële statuut van de leden van de civiele bescherming op dezelfde manier te laten evolueren als de statuten van de brandweer. De toepassing van de koninklijke besluiten van 29 juni 2018 over deze statuten van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming heeft aangetoond dat het noodzakelijk is deze teksten op een aantal punten meer specifiek aan te passen.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.