17 feb 2023 18:35

Wijzigingen inzake het gebruik van stoorzenders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie Petra De Sutter een voorontwerp van wet goed dat de wet betreffende de elektronische communicatie wijzigt in het kader van het gebruik van stoorzenders.

De wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie verbiedt het houden, commercialiseren, invoeren, in eigendom hebben of gebruiken van stoorzenders.

Het artikel 33, §§ 2 tot 5 van deze wet bepaalt vier categorieën van uitzonderingen op het verbod op het gebruik van stoorzenders. Het voorontwerp van wet heeft nu als doel dit artikel te verplaatsen naar het nieuwe artikel 15/1 van de wet betreffende de elektronische communicatie, om daarin alle uitzonderingen op het verbod te verzamelen.

Bovendien worden via het nieuwe artikel 15/1 twee nieuwe categorieën van uitzonderingen ingevoerd om elk incident te voorkomen waarbij drones betrokken zijn met slechte bedoelingen ten aanzien van grootschalige evenementen en de infrastructuren van het land en om tests of demonstraties door fabrikanten van stoorzenders of door de Koninklijke Militaire School mogelijk te maken in België. De nieuwe specifieke uitzonderingen hebben betrekking op:

  • het gebruik van antidronestoorzenders (en meer in het algemeen van onbemande voertuigen) door de geïntegreerde politie
  • het gebruik van antidronestoorzenders (en meer in het algemeen van onbemande voertuigen) voor de bescherming van de militaire infrastructuren
  • tests uitgevoerd door fabrikanten of door de Koninklijke Militaire School (in de hoedanigheid van onderzoeksinstelling van de nationale Defensie)

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan het Interministerieel Comité voor Telecommunicatie en Radio-omroep en Televisie, het Overlegcomité en de Raad van State.