30 okt 2023 09:30

Wijzigingen inzake het gebruik van talen in gerechtszaken

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Paul Van Tigchelt een voorontwerp van wet goed tot wijziging van de wet inzake het gebruik van talen in gerechtszaken.

Het voorontwerp herstelt, met inachtneming van de principes van het BHV-akkoord, de bepalingen inzake de aanwijzing van de procureur des Konings van Brussel en van de arbeidsauditeur van Brussel, die naar aanleiding van een arrest van het Grondwettelijk Hof werden vernietigd.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot herstel van artikel 43, §4quater, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken