01 apr 2022 18:07

Wijzigingen inzake veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties.

De beslissing van de regering van 18 maart om de energiebevoorradingszekerheid te waarborgen, voorziet in de aanpassing van de wettelijke planning van de kernuitstap voor een capaciteit van maximaal 2 GW, wat neerkomt op de verlenging van de uitbating van de kernreactoren van Doel 4 en Tihange 3 tot na 2025. Om de uitvoering ervan mogelijk te maken, stelt de regering voor het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties te wijzigen. De inwerkingtreding van bepaalde vereisten die zijn opgenomen in de wijziging van 19 februari 2020 van het koninklijk besluit van 30 november 2011 is immers gekoppeld aan de periodieke veiligheidsherziening van de reactoren. Het is de bedoeling dat de acties die uit deze oefening voortvloeien zodanig worden gepland dat ze vóór de volgende uitbatingsperiode worden geïmplementeerd. Bovendien werd de uitvoering van probabilistische veiligheidsstudies voor ongevallen van externe oorsprong afhankelijk gemaakt van het bestaan van een nieuwe uitbatingsperiode.

Het ontwerp brengt de volgende wijzigingen aan:

  • de planning van de corrigerende acties is verplicht vóór de nieuwe uitbatingsperiode en de planning van de verbeteringsacties uiterlijk drie jaar na de eerste herstart van de nieuwe uitbatingsperiode
  • de datum van het verslag van de volgende periodieke veiligheidsherziening wordt vastgesteld als deadline voor de probabilistische studies van de kernreactoren voor gebeurtenissen van externe oorsprong. De daaruit voortvloeiende acties maken deel uit van het actieplan van de periodieke herziening

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.