05 okt 2018 16:42

Wijzigingen met betrekking tot de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed in tweede lezing dat de reglementering op het vlak van het voorlopig rijbewijs wijzigt, meer bepaald wat het bekwaamheidsgetuigschrift betreft, en wijzigingen aanbrengt met betrekking tot de begeleider, in het kader van de begeleiding bij het behalen van het rijbewijs B.

Het ontwerp werd in eerste lezing goedgekeurd door de ministerraad van 20 april 2018. Het werd daarna aan het Overlegcomité voorgelegd op 30 mei 2018. Het werd nogmaals aan de ministerraad voorgelegd op 15 juni 2018. Het werd ten slotte aan de Raad van State voorgelegd en aangepast aan zijn advies.

Het ontwerp wordt nu opnieuw voorgelegd aan het Overlegcomité.

Ontwerp van Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B