28 jun 2018 17:40

Wijzigingen omtrent het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Defensie Steven Vandeput een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen doorvoert die betrekking hebben op het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht.

Dit voorontwerp van wet heeft tot doel:

  • de rendementsperiode van de piloot, die een vorming heeft gevolgd met het oog op een omscholing naar een ander type van luchtvaartuig dan dit waarop hij oorspronkelijk werd gevormd, te verhogen van vier naar zes jaar
  • de terugbetaling van de vormingskosten te spreiden over zes jaar, in plaats van vier jaar
  • bepaalde terminologie over het geviseerde type luchtvaartuig te verduidelijken

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht