25 mei 2018 17:44

Wijzigingen op vlak van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon en staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir een voorontwerp van wet goed dat wijzigingen aanbrengt op vlak van de tegemoetkomingen voor personen met een handicap.

De bedragen van de inkomensvervangende tegemoetkoming worden voortaan voor elke categorie apart vastgelegd, zonder dat daarbij verwezen wordt naar een percentage van het basisbedrag van de inkomensvervangende tegemoetkoming. Dit biedt het voordeel dat het bedrag voor een bepaalde categorie kan worden verhoogd, zonder dat dit een invloed heeft voor de bedragen van de andere categorieën.

Daarnaast verhoogt dit voorontwerp het bedrag van categorie C (personen die een huishouden vormen ofwel één of meerdere kinderen ten laste hebben) met 40 euro (geïndexeerd bedrag) per maand.

De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toegekend aan personen die door hun handicap geen volwaardig inkomen uit arbeid kunnen verwerven, en onvoldoende rechten opbouwden om in aanmerking te komen voor een andere socialezekerheidsuitkering.

Voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap