29 mei 2015 13:47

Wijzigingen van het tarief van de consulaire rechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de consulaire rechten wijzigt die de Belgische consulaire vertegenwoordigingen in het buitenland innen en de kanselarijrechten die de grensposten en gemeentelijke en provinciale administraties innen.  

Het ontwerp wijzigt: 

  • het visum categorie B wordt afgeschaft
  • voor visa categorie A en C worden specifieke tarieven ingevoerd voor bepaalde aanvragen
  • het visum categorie D + C wordt afgeschaft
  • het collectief visum wordt afgeschaft
  • er wordt een recht ingevoerd voor een visum categorie C, afgegeven in het kader van een visumfaciliteringsakkoord 
  • de rechten geheven voor een paspoort, een noodreistitel (ETD), een identiteitskaart en reisdocumenten voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen zijn enkel verschuldigd als het document effectief afgegeven wordt; die rechten worden terugbetaald als het document geweigerd wordt.
  • er wordt een verschillend tarief ingevoerd voor een voorlopig paspoort met een geldigheidsduur van één maand of minder en voor een voorlopig paspoort met geldigheidsduur van één jaar. Het verschillend tarief is alleen geldig in het buitenland. In het binnenland worden alleen voorlopige paspoorten met een geldigheidsduur van één jaar afgeleverd. 
  • de kosteloosheid voor minderjarigen van een gewoon paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen, een reisdocument voor vreemdelingen en een reisdocument voor staatlozen wordt uitgebreid tot verlengd minderjarigen 
  • er wordt een identiteitskaart ingevoerd voor kinderen beneden de 12 jaar
  • in het tarief wordt de notariële akte opgenomen                                                         

 

Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. 
 

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van de tarieven gevoegd bij de wet van 21 december 2013 houdende het Consulair Wetboek