16 jul 2021 17:54

Wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed houdende wijzigingen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

Het voorontwerp van wet past enkele artikelen van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten aan door de overdracht van inningen, die nog steeds worden uitgevoerd door de ontvangers van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, aan de Algemene Administratie van de Inning en de Invordering.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.