15 sep 2023 16:37

Wijzigingen voor ondernemingen bij de boekhoudkundige verwerking van met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake wijzigingen voor ondernemingen bij de boekhoudkundige verwerking van met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen.

De recente wijzigingen in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen over grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen vereisen enkele aanpassingen in het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Dit ontwerp van koninklijk besluit beoogt de boekhoudkundige verwerking van grensoverschrijdende fusies en splitsingen af te stemmen op de nieuwe bepalingen in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen over de met fusie en splitsing gelijkgestelde verrichtingen.