20 mrt 2021 08:56

Wijzigingen wat betreft het beheer van globale medische dossiers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzake het globaal medisch dossier (GMD). 

Sinds 1 januari 2021 is de papieren facturatie van het GMD verdwenen. De facturatie kan immers eenvoudig gebeuren vanuit het elektronisch medisch dossier van de patiënt door zich in te schrijven voor de MyCareNet-dienst ‘Beheer van het GMD’ (eGMD). De reglementering van het persoonlijk aandeel wordt aangepast met het oog op het vrijwaren (één jaar) van de rechten van de patiënten van de huisartsen die zich niet zouden inschrijven voor de MyCareNet-dienst eGMD. De rechten van de rechthebbenden die eindigen op 31 december 2020 worden automatisch verlengd tot 31 december 2021.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.