28 jan 2022 17:05

Wijzigingsclausules aan de overeenkomst met de bandagisten en de orthopedisten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke de vijfde wijzigingsclausule aan de nationale overeenkomst goed tussen de bandagisten en de verzekeringsinstellingen en de vijfde wijzigingsclausule aan de nationale overeenkomst tussen de orthopedisten en de verzekeringsinstellingen.

Deze wijzigingsclausules aan de overeenkomst werden unaniem gesloten in de Overeenkomstencommissie bandagisten-orthopedisten-verzekeringsinstellingen op 7 december 2021 en hebben als doel:

  • de sleutelletter aan te passen voor de verstrekkingen van artikel 27 van de nomenclatuur naar aanleiding van een indexering met 0% voor de orthopedische zolen, het materiaal voor mucoviscidose en de lumbostaten, met 0,79% voor de verbanden, de buikgordels, de borstprothesen, en het stoma- en incontinentiemateriaal, en met 1,60% voor de therapeutische elastische beenkousen, armkousen en handschoenen
  • de sleutelletter aan te passen voor de verstrekkingen van artikel 29 van de nomenclatuur naar aanleiding van een indexering met 0% voor de orthopedische zolen, de prefab orthesen en de lumbostaten, en met 1,13% voor alle andere verstrekkingen.

Deze wijzigingsclausules treden in werking op 1 januari 2022.