20 jul 2023 18:32

Windparken op zee: ontwerp voor de uitbreiding van het 'Modular Offshore Grid' - Tweede lezing

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne en minister van Energie Tinne Van der Straeten in tweede lezing een ontwerp van ministerieel besluit goed tot vaststelling van het ontwerp voor de uitbreiding van het 'Modular Offshore Grid' voor de 'Prinses Elisabeth Zone'.

Netbeheerder Elia heeft een gedetailleerd ontwerpdossier voor de uitbreiding van het offshore grid uitgewerkt, om de geplande nieuwe capaciteit aan windenergie met het vasteland te verbinden. België heeft namelijk beslist om de capaciteit van wind op zee te verdrievoudigen. De meest optimale manier om de aansluiting van maximum 3,5 GW offshore windenergie vanuit de Prinses Elisabeth Zone te voorzien is via een energie-eiland, uit het zicht van de Belgische kust, waarbij een aansluiting van 2,1 GW wordt voorzien via drie AC-onderstations en een aansluiting van 1,4 GW via een HVDC-station (High-Voltage Direct Current). Op deze manier kan de geproduceerde windenergie in de Prinses Elisabeth Zone aan land gebracht worden, en kan in de toekomst via hybride gebruik van deze infrastructuur een onderzeese kabel vanuit andere Europese Noordzeelanden op het eiland aangesloten worden.

Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State.