23 dec 2004 16:00

Winstverdeling Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de verdeling van de winst van de Nationale Loterij van 2004 goed en de projecten armoedebestrijding (tweede schijf 2004).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, en de heer Christian Dupont, Minister van Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid, keurde de Ministerraad de verdeling van de winst van de Nationale Loterij van 2004 goed en de projecten armoedebestrijding (tweede schijf 2004).

Het gaat om de goedkeuring van de projecten voor de tweede schijf van 2004 die tussen 15 april 2004 en 30 november 2004 werden ingediend. De lijst van projecten werd op advies van de Cel Armoedebestrijding van de POD Maatschappelijke Integratie opgesteld. Daarna werd de lijst in een werkgroep beleidscoördinatie besproken onder vertegenwoordigers van de Eerste Minister, de Vice-Eerste Ministers, de Minister van Overheidsbedrijven, de Minister van Maatschappelijke integratie en de ministers van Gemeenschappen en Gewesten bevoegd voor armoedebestrijding. De Ministerraad besliste op 14 mei 2004 in het kader van de verdeling van de middelen voor het dienstjaar 2004 1.887.000 euro te voorzien voor de strijd tegen de armoede. De middelen worden procentueel over de gemeenschappen en de gewesten verdeeld op basis van het aantal rechthebbenden op een leefloon.