16 okt 2002 17:00

Winstverdelingsplan 2001 van de Nationale Loterij

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het definitief winstverdelingsplan 2001 van de Nationale Loterij.

Op voorstel van de heer Rik Daems, Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van het definitief winstverdelingsplan 2001 van de Nationale Loterij.

De winst voor 2001 bedraagt 182.821.474,53 euro. Dit voorlopige bedrag werd goedgekeurd door de Ministerraad van 5 juli 2001.