27 jan 2010 16:35

WOIE

Coördinatiebureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom

Coördinatiebureau van de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom

De ministerraad gaat akkoord met het voorontwerp van wet houdende instemming met het akkoord tussen het Koninkrijk België en de Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WOIE) inzake de vestiging in België van een Coördinatiebureau van deze organisatie (Brussel, 30 april 2004).

Het akkoord tussen het België en de WOIE verduidelijkt de voorrechten en de immuniteiten die niet door het Verdrag van 1947 werden bepaald en die België toekent met het oog op de goede werking van het coördinatiebureau.

In 2001 besliste de WOIE om in Brussel een coördinatiebureau te openen. Het bureau vergemakkelijkt de activiteiten van de WOIE ten overstaan van de Europese Commissie en de andere Europese Instellingen en verbetert de bekendheid van de WOIE bij deze instellingen. Het draagt ook bij tot de vestiging en de  versterking van de betrekkingen met bepaalde industriële sectoren, beroepsorganisaties, de non-gouvernementele en de intergouvernementele middens in Brussel.   Aangezien de WOIE een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties is geniet het coördinatiebureau in België van de voorrechten en uniteiten vastgelegd in het Verdrag van de Verenigde Naties over de voorrechten en immuniteiten van de gespecialiseerde organisaties, aangenomen te New York op 21 november 1947.