14 jan 2020 10:40

www.eenbijwerkingmelden.be: praktische en gebruiksvriendelijke onlineformulieren

Het FAGG heeft een onlineformulier ontwikkeld waarmee gezondheidszorgbeoefenaars bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik kunnen melden. Dit nieuwe formaat sluit aan bij het meldingsformulier voor patiënten dat sinds maart 2019 online is. Nu kan iedereen bijwerkingen van geneesmiddelen melden via gebruiksvriendelijke onlineformulieren en dit via één enkel adres: www.eenbijwerkingmelden.be.

Voor patiënten en gezondheidszorgbeoefenaars
De modernisering van de meldingsformulieren voor bijwerkingen van geneesmiddelen voor menselijk gebruik startte in maart 2019 met het onlinemeldingsformulier voor patiënten. Intussen heeft het FAGG dit formulier voor patiënten verder verbeterd en is ook het meldingsformulier voor gezondheidszorgbeoefenaars herzien. De gele fiches (www.gelefiche.be) behoren nu tot het verleden en er is slecht één adres te onthouden: www.eenbijwerkingmelden.be. De gebruiker kiest “Patiënt” of “Gezondheidszorgbeoefenaar” en wordt met één klik doorverwezen naar het juiste formulier om zoveel mogelijk nuttige informatie over de vermoedelijke bijwerking te melden aan het FAGG.

Praktisch en gebruiksvriendelijk
De nieuwe versies van de meldingsformulieren zijn logisch opgesteld en gebruiksvriendelijker dankzij nieuwe functies die het melden van bijwerkingen vergemakkelijken.

  • Compatibiliteit met mobiele apparaten (tablet, smartphone ...).
  • Compatibiliteit met verschillende webbrowsers (Chrome, FireFox, Edge, Safari ...).
  • Vereenvoudigde toegangsrechten (optionele login en weglating van DocCheck voor professionelen).
  • Vereenvoudigde invoer dankzij de verschillende keuzemenu's en verklarende tooltips.
  • Opslaan van een voorlopige versie van het formulier die later kan worden aangevuld.
  • Ontvangstbevestiging per e-mail.
  • Samenvatting van de melding beschikbaar in pdf-formaat.
  • Verbeterde visuele vormgeving.

Nog veiligere geneesmiddelen dankzij meldingen van bijwerkingen
De vereenvoudigde meldingsformulieren beogen om het aantal meldingen van bijwerkingen te verhogen en daarmee de kennis van het veiligheidsprofiel van geneesmiddelen te verbeteren.

Ter herinnering: elke melding van een bijwerking wordt geanalyseerd door een groep van wetenschappelijke experten van het FAGG. De gemelde bijwerkingen worden opgenomen in EudraVigilance, de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA of European Medicines Agency) en in de VigiBase-databank van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). Na analyse van de gevallen die in deze databanken zijn opgenomen, kunnen nieuwe bijwerkingen worden geïdentificeerd en kunnen deze worden opgenomen in de samenvatting van de kenmerken van het product en de bijsluiters van geneesmiddelen, en/of kunnen er nieuwe voorzorgsmaatregelen, wisselwerkingen of contra-indicaties worden toegevoegd. Deze maatregelen worden gewoonlijk genomen na overleg op Europees niveau binnen het EMA.

Meer info
Meer informatie over bijwerkingen van geneesmiddelen melden, vindt u terug op de website van het FAGG.

Uw opmerkingen en/of suggesties zijn altijd welkom via ADR@fagg.be.

De formulieren om bijwerkingen te melden zijn ook beschikbaar na persoonlijk inloggen op de website www.mijngezondheid.belgie.be.

"De onderrapportering van bijwerkingen van geneesmiddelen blijft een van de belangrijkste aandachtspunten van het FAGG. Met deze nieuwe tools wil het agentschap alle gezondheidszorgbeoefenaars en patiënten aanmoedigen om meer bijwerkingen te melden. Hoe meer informatie onze experten krijgen over bijwerkingen, hoe meer ze de veiligheid van geneesmiddelen op de Belgische en Europese markt kunnen verbeteren.”
Xavier De Cuyper
administrateur-generaal van het FAGG
Video URL