30 mei 2022 16:22

Zaak-Fabre afgerond: burgerlijke partijen gaan niet in beroep

“Tevreden met veroordeling voor Fabres schadelijk en strafbaar gedrag

Brussel, 30 mei 2022 – De termijn van hoger beroep in de zaak-Fabre loopt vandaag af.  Noch de burgerlijke partijen, noch Jan Fabre tekenen beroep aan, waardoor de zaak afgerond is. Fabre werd veroordeeld voor inbreuken op de Welzijnswet (geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk) ten aanzien van zes vrouwen. Ook aanranding van de eerbaarheid ten aanzien van één vrouw en de vordering van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen worden gegrond verklaard.

De correctionele rechtbank van Antwerpen bevond Jan Fabre eind april schuldig aan inbreuken op de Welzijnswet, ten aanzien van zes vrouwen (burgerlijke partij 7 t.e.m. 11 + benadeelde partij, periode 2013-2018). De rechters oordeelden dat Fabre handelde met eenzelfde strafbaar opzet: telkens benaderde hij jonge danseressen van zijn dansgezelschap vanuit een machtspositie en stelde hij seksueel gerelateerde handelingen. Omwille van een bewijsproblematiek werd Fabre vrijgesproken voor de feiten ten aanzien van één vrouw (burgerlijke partij nr. 6, periode 2012). Hierdoor verjaarden de chronologisch oudere feiten (burgerlijke partij 1 t.e.m. 5, periode 2002-2007) en kon hierover geen uitspraak gedaan worden. Dit zou een drijfveer kunnen vormen voor de burgerlijke partijen om beroep aan te tekenen, maar dat is het niet. Ook de andere slachtoffers krijgen namelijk erkenning door de veroordeling van Fabre.

Uit het vonnis blijkt duidelijk dat de rechtbank de ernst en het patroon van de feiten erkent. Dat Fabre veroordeeld wordt voor zijn gedrag ten aanzien van zes vrouwen, sterkt in die zin absoluut ook de anderen. Zij hebben gelijkaardige verhalen waarin telkens hetzelfde patroon terugkeert”, duidt advocate An-Sofie Raes.

De slachtoffers die zich burgerlijke partij stelden, zijn tevreden met het vonnis en opgelucht dat de gerechtelijke procedure nu achter de rug is. “Het leek wel een eindeloze marathon. Voor slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag, zeker door een dader die in een machtspositie tegenover je staat, is het erg moeilijk om te spreken. Je weet niet of er naar je geluisterd zal worden, of je geloofd zal worden, wat de persoonlijke en professionele gevolgen zullen zijn als je spreekt. Het is voor elk van ons een persoonlijke overwinning dat we onze stem hebben durven laten horen. Dat de rechtbank ernaar geluisterd heeft en ons gelooft, is een belangrijke tweede overwinning. Dat Fabre gestopt wordt in zijn schadelijk patroon en geen slachtoffers meer mag maken, is een derde overwinning.”

Aan de tweede tenlastelegging, aanranding van de eerbaarheid ten aanzien van één vrouw, wordt Fabre schuldig bevonden, met twee verzwarende omstandigheden, namelijk geweld, bedreiging en de machtspositie waarin hij zich bevond tegenover de slachtoffers. Ook de vordering van het Instituut (burgerlijke partij 12) werd ontvankelijk en gegrond verklaard, wat de maatschappelijke meerwaarde van zijn werking onderstreept.

Perscontact
Sofie Peeters
sofie.peeters@igvm.belgie.be
+32 485 182131

 

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties. Het Instituut streeft naar het verankeren van de gelijkheid van vrouwen en mannen als een vanzelfsprekendheid in de samenleving en dit zowel in de mentaliteit als in het handelen. Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.