28 feb 2003 16:00

Zegelrecht op hypotheekbewaringen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed rond het zegelrecht in verband met hypotheekbewaringen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet (*) goed rond het zegelrecht in verband met hypotheekbewaringen.

Door de automatisering van de hypotheekbewaringen, waarbij de papieren inschrijvingsregisters worden vervangen door geïnformatiseerde registers, wordt de heffing van het zegelrecht onmogelijk. Met het papier verdwijnt immers ook de belastbare basis, namelijk het blad. Het register van neerlegging, dat op papier blijft bestaan, blijft onderworpen aan het zegelrecht, dat op 51 euro per blad wordt gebracht. Het voorontwerp werd overgemaakt aan de Raad van State voor dringend advies binnen drie dagen. (*) tot wijziging van artikel 7 van het Wetboek der zegelrechten ten gevolge van de automatisering van de hypotheekbewaringen.