19 mei 2010 13:10

Zelfstandigen

Aanpassing van kinderbijslag voor zelfstandigen aan stelsel voor werknemers

Aanpassing van kinderbijslag voor zelfstandigen aan stelsel voor werknemers

De kinderbijslag voor zelfstandigen wordt aangepast aan die van zelfstandigen. De ministerraad heeft daartoe twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd die minister van Zelfstandigen Sabine Laruelle voorstelde. Het gaat om twee specifieke gevallen.

  • Jonge mensen met een handicap die voldoen aan de voorwaarden om gezinsbijslag te ontvangen kunnen winstgevende activiteiten uitoefenen zonder het recht op de verhoogde kinderbijslag te verliezen.
  • Wanneer ouders van hetzelfde geslacht een kind adopteren, wordt het nu ook mogelijk om de prioritaire rechthebbende en de rechthebbende op kinderbijslag aan te duiden.