20 nov 2021 17:50

Zelfstandigen: wijzigingen betreffende de manier waarop verminderde sociale bijdragen kunnen worden betaald

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Zelfstandigen David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed houdende de wijziging, wat de voorlopige bijdragen betreft, van het koninklijk besluit over de inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen. 

Het ontwerp geeft uitvoering aan de begrotingsnotificatie van 20 oktober 2021 en wijzigt de manier waarop zelfstandigen verminderde sociale bijdragen kunnen betalen als volgt:

  • de tussendrempels waarop een zelfstandige verminderde bijdragen kan betalen, met behoud van de wettelijk opgelegde drempels voor de minimumbijdrage, worden afgeschaft
  • de zelfstandige kiest vrij de te betalen bijdrage op basis van het geschatte inkomen, mits motivatie door middel van objectieve elementen bij aanvraag vermindering bij het sociale verzekeringsfonds
  • een systeem van verhogingen op onterecht verminderde sociale bijdragen wordt behouden

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.