30 okt 2015 14:35

Zesde staatshervorming: wijziging koninklijke besluiten inzake overdracht personeelsleden

De ministerraad keurt op voorstel van eerste minister Charles Michel vijf ontwerpen van koninklijk besluit goed die een aantal koninklijke besluiten wijzigen. Deze koninklijke besluiten regelen de nominatieve overdracht van federale personeelsleden naar de gewesten en de gemeenschappen, naar aanleiding van de zesde staatshervorming.

Op 1 januari 2015 werden er, in het kader van de zesde staatshervorming, ongeveer 2000 personeelsleden van het federale niveau naar de gewest- en gemeenschapsregeringen overgedragen. Bepaalde personen die bij naam vermeld worden in de koninklijke besluiten, zijn uiteindelijk niet overgedragen wegens een ontslag, overplaatsing of pensionering eind 2014. Daarnaast waren een aantal personen in een verkeerde rubriek ondergebracht of was hun naam niet correct vermeld.

De vijf ontwerpen van koninklijk besluit die vandaag werden goedgekeurd corrigeren deze gevallen. De ontwerpen mogen ter ondertekening aan het Staatshoofd worden voorgelegd.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot overdracht van personeelsleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau naar het Vlaams Gewest

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van verschilende koninklijke besluiten tot overdracht van personeelsleden van federale overheidsdiensten naar de Vlaamse Regering

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 januari 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2014 tot overdracht van personeelsleden van het Belgisch Interventie- en Restitutiebureau naar de Waalse Regering

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van koninklijke besluiten van 13 januari 2015 tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie naar de Franse gemeenschapsregering