07 dec 2012 18:14

Zesmaandelijks verslag van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

De ministerraad neemt kennis van het zesmaandelijks verslag van staatsecretaris voor Personen met een Handicap Philippe Courard van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Het verslag van de uitvoering van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap is het vervolg op de beslissing van de ministerraad van 11 mei 2012 (zie persbericht).

België heeft ingestemd met het verdrag op 2 juli 2009. Het herinnert aan de grondrechten van personen met een handicap en bevat een aantal verbintenissen van de staten die het verdrag ondertekenden, om de personen met een handicap hun rechten volledig te laten gelden op voet van gelijkheid met andere burgers. 

Het eerste zesmaandelijkse verslag van de uitvoering analyseert de uitwisseling en het overleg met het maatschappelijk middenveld, de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap en het Centrum voor Gelijke kansen en Racismebestrijding voor een aantal administratieve en beleidsmaatregelen voorgesteld door de regering. De ministerraad vraagt elk regeringslid om ten minste twee maatregelen aan de staatssecretaris voor Personen met een Handicap voor te stellen die hij of zij wenst te realiseren in 2013.