14 jun 2013 12:39

Zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Financiën Koen Geens en minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille om de derde schijf van de deelname van België in de zestiende wedersamenstelling van de middelen van Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA-16) vast te leggen.

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed om de derde schijf van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA-16) voor het begrotingsjaar 2013 vast te leggen, te vereffenen en te betalen.  De wedersamenstelling van de middelen dekt de periode 2011-2014. De derde schijf bedraagt 119 550 000 euro. 
Het traditionele en officiële aandeel van België bedraagt 1,55% van de bijdragen van de donoren. De totale deelname van België aan de zestiende wedersamenstelling (samen met het schuldverlichtingsinitiatief) bedraagt 414,93 miljoen euro. 
De IOA is een filiaal van de wereldbankgroep. Ze werd in 1960 opgericht ter ondersteuning van de economische en sociale ontwikkeling van de armste landen door voordelige kredieten en giften toe te kennen. De belangrijkste doelstelling van de IOA bestaat erin de armoede te bestrijden in de armste onwikkelingslanden in overeenstemming met de milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties. De IOA gaat regelmatig over tot een werdersamenstelling van haar middelen, in principe om de drie jaar.
ontwerp van koninklijk besluit met betrekking tot de vastlegging van de derde schijf in het kader van de bijdrage van België aan de zestiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie