13 dec 2013 18:59

Zeventiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Financiën Koen Geens en minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille om deel te nemen aan de 17de wedersamenstelling van de middelen van Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA-17).

België zal voor de periode 2014-2016 deelnemen aan de 17de wedersamenstelling van de werkmiddelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie (IDA-17). De financiële bijdrage en de HIPC-schuldverlichting zouden na korting 393,05 miljoen euro bedragen. Het traditionele en officiële aandeel van België bedraagt 1,55% van de bijdragen van de donoren en een aandeel van 1,71% voor de componenten HIPC schuldverlichting, compensatie van giften, en de aanzuivering van financiële achterstallen.
De IOA is een filiaal van de wereldbankgroep. Ze werd in 1960 opgericht ter ondersteuning van de economische en sociale ontwikkeling van de armste landen door voordelige kredieten en giften toe te kennen. De belangrijkste doelstelling van de IOA bestaat erin de armoede te bestrijden in de armste onwikkelingslanden in overeenstemming met de milleniumdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Tijdens de vergadering van het IOA werd een nieuw strategisch kader opgesteld. IDA17 zal aansluiten op de nieuwe strategie van de wereldbankgroep. Ze strategie ondersteunt de verwezenlijking van twee algemene doelstellingen:

  • extreme armoede uitroeien door het percentage van mensen die leven met 1,25 USD per dag te verminderen tot 3% van de wereldbevolking in 2030
  • gedeelde welvaart promoten door een inkomensgroei te bevorderen van de 40% armsten van de bevolking van elk land