27 apr 2007 17:00

Ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

Boekhouding van de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

Boekhouding van de ziekenfondsen en landsbonden van ziekenfondsen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de boekhouding van de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen dat minister van Sociale Zaken Rudy Demotte voorstelde. (wijziging koninklijk besluit van 21 oktober 2002 tot uitvoering van artikel 29, §§ 1 en 5 van de wet van 6 augustus 1990) Het ontwerp bepaalt dat de prestaties van de verzekering voor geneeskundige verzorging die de ziekenfondsen verwerpen na een validiteitscontrole, als kosten kunnen worden ingediend uiterlijk tot op het einde van het tweede kwartaal na dat waarin de prestaties werden geboekt. Voor de prestaties van de uitkeringsverzekering en de moederschapsverzekering mogen de verworpen prestaties opnieuw worden ingediend uiterlijk tot op het einde van het kwartaal dat volgt op het kwartaal waarin de prestaties werden geboekt. De termijnen voor de prestaties die het RIZIV heeft verworpen lopen vanaf het einde van het kwartaal waarin de verzekeringsinstelling werd ingelicht van de verwerping.