05 sep 2003 17:00

Ziekenhuisapothekers

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**), met betrekking tot de vertegenwoordiging binnen de organen van het RIZIV (***).

Op voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**), met betrekking tot de vertegenwoordiging binnen de organen van het RIZIV (***).

Het ontwerp biedt aan de representatieve beroepsvereniging van ziekenhuisapothekers de mogelijkheid haar leden in de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen te vertegenwoordigen. De specifieke opleiding van de ziekenhuisapothekers en hun ervaring in bepaalde domeinen vormen voor de Overeenkomstencommissie een aanzienlijke bijdrage en expertise. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994. (***) Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering.