14 mrt 2003 16:00

Ziekenhuisbedden

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) rond de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, en de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) rond de ziekenhuizen en betreffende sommige andere vormen van verzorging.

Zo zullen verzorgingsbedden kunnen worden opgericht (**) mits dit gepaard gaat met een gelijkwaardige afbouw van ziekenhuisbedden. Sommige regio's hebben echter te maken met een tekort aan verzorgingsbedden bij gebrek aan desaffecteerbare bedden. Zo komen er momenteel geen bedden met PVT-index voor binnen het Duitstalige grondgebied omdat de ziekenhuizen in dat gebied geen bedden kunnen afstaan met het oog op desaffectatie. Dit heeft onder meer tot gevolg dat personen uit het Duitstalige gebied met een welbepaalde pathologie niet in hun eigen taal kunnen worden behandeld en verzorgd. Dit ontwerpbesluit tracht een oplossing te bieden door een pool van maximum 10 PVT-bedden toe te kennen aan elke gemeenschap waar geen PVT-bedden kunnen worden opgericht door reconversie. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juni 1999 houdende nadere bepaling van de gelijkwaardige vermindering van bedden, zoals bedoeld in artikel 5, §4, eerste lid, van de wet van 27 juni 1978 tot wijziging van de wetgeving. (**) krachtens artikel 5, §4, van het koninklijk besluit van 16 juni 1999.