30 mrt 2021 17:10

Ziekenhuizen schalen op naar fase 2A

Het comité "Hospital & Transport Surge Capacity" vraagt de universitaire en algemene ziekenhuizen tegen 6 april op te schalen naar fase 2A van het spreidingsplan.

Fase 2A betekent dat:

- 60 % van de bedden op intensieve zorg moeten worden voorbehouden aan COVID-patiënten (1.200 bedden van de in totaal 2.000 bedden);

- 4x zoveel bedden moeten vrijgehouden worden voor COVID-patiënten op niet intensieve afdelingen;

- 15 % extra bedden met intensief karakter moeten worden gecreëerd (300 extra bedden ICU).

De niet-dringende en planbare zorgen die gebruik maken van intensieve zorgen moeten uitgesteld worden. Alle dringende en noodzakelijke activiteiten die gebruik maken van intensieve zorgen moeten blijven doorgaan. Ook alle lopende (levens)noodzakelijke therapieën (chemotherapie, dialyse,….) of noodzakelijke revalidatie worden voortgezet. Ziekenhuizen zijn veilige plekken om deze zorg verder te zetten – de COVID-zorg wordt duidelijk gescheiden van de reguliere zorg.

Er zal sterk ingezet worden op het spreiden van COVID-patiënten over de verschillende ziekenhuizen. Dit gebeurt in de eerste plaats binnen het eigen netwerk of binnen de provincie. Hiermee willen we vermijden dat patiënten terechtkomen in bedden buiten de erkende ICU.

 

Wat is het comité "Hospital & Transport Surge Capacity"?

Het comité “Hospital & Transport Surge Capacity” (HTSC) is een overlegorgaan dat sinds aanvang van de huidige COVID-19-crisis samenkomt met het oog op adequate en effectieve beheersingsmaatregelen op niveau van de ziekenhuizen en transportcapaciteit voor patiënten. De coördinatie van het HTSC is gelegen bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Het HTSC is samengesteld uit vertegenwoordigers van de verschillende gefedereerde overheden voor volksgezondheid, de ziekenhuisfederaties, federale gezondheidsinspectie, defensie en wetenschappelijke experten.