19 dec 2003 16:00

Zilverfonds

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de financiering in 2003 van het Zilverfonds en een ontwerp van koninklijk besluit (**) over de toewijzing van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan dit fonds.

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting en Overheidsbedrijven, de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, en de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd betreffende de financiering in 2003 van het Zilverfonds en een ontwerp van koninklijk besluit (**) over de toewijzing van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan dit fonds.

Het eerste ontwerp stelt het bedrag vast dat Belgacom in 2003 aan de Staat stort en dat aan het Zilverfonds toegewezen wordt. Het bedraagt 290.000.021,25 euro. Het tweede ontwerp voert de wet van 11 december 2003 uit, betreffende de overname door de Belgische Staat van de wettelijke pensioenverplichtingen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom ten opzichte van haar statutair personeel. (*) koninklijk besluit betreffende de toewijzing van bepaalde niet-fiscale ontvangsten aan het Zilverfonds. (**) tot vaststelling van de modaliteiten voor de vereffening van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van de naamloze vennootschap van publiek recht Belgacom.