20 dec 2002 16:00

Zilverfonds

Op voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de toekenning in 2002 en 2003, van bepaalde niet-fiscale inkomsten aan het Zilverfonds (*).

Op voorstel van de heren Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, en Didier Reynders, Minister van Financiën, heeft de Ministerraad twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd betreffende de toekenning in 2002 en 2003, van bepaalde niet-fiscale inkomsten aan het Zilverfonds (*).

Het eerste ontwerp van besluit heeft tot doel het dividend dat Belgacom verschuldigd is aan de Staat als niet-fiscale ontvangsten toe te kennen aan het Zilverfonds. Het tweede ontwerp van besluit heeft tot doel voor 2003 aan het Zilverfonds als niet-fiscale ontvangsten enerzijds een deel toe te kennen van het dividend dat Belgacom in 2003 zal moeten storten aan de Staat en anderzijds de ontvangsten opgetekend door de Nationale Bank ingevolge het niet inleveren van oude bankbriefjes in Belgische francs tijdens de introductie van de euro (bedrag geschat op 200.000.000 euro). (*) Het Zilverfonds is opgericht om een reserve aan te leggen om toe te laten in de periode 2010 tot 2030 de bijkomende uitgaven te financieren die betrekking hebben op de verschillende wettelijke pensioenstelsels, als gevolg van de bevolkingvergrijzing. Het Zilverfonds kan worden gefinancierd door begrotingsoverschotten, door overschotten in de sociale zekerheid en met niet-fiscale ontvangsten. Tot de ontvangsten van het Zilverfonds behoort ook het product van de belegging van de reserve. In afwachting van een structurele financiering van het Zilverfonds op basis van begrotingsoverschotten en overschotten in de sociale zekerheid, heeft de Regering besloten het Fonds een beginkapitaal te geven afkomstig uit niet-fiscale ontvangsten.