22 okt 2018 17:36

Zonder wederwoord verspreiden van seksistische beledigingen gaat in tegen journalistieke deontologie

Brussel, 22/10/2018 – In de nasleep van de zaak Bart De Pauw werd Hilde Van Mieghem online het doelwit van talloze seksistische haatberichten. Een journalist verspreidde een dergelijk haatbericht, met instemmende commentaar én naaktbeelden van Hilde Van Mieghem die uit hun context gehaald waren, verder via de website van P-Magazine. Hilde Van Mieghem trok samen met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen naar de Raad voor de Journalistiek om deze praktijk aan te klagen. De Raad voor de Journalistiek oordeelde in een beslissing van 18 oktober 2018 dat de journalist van P-Magazine effectief een inbreuk pleegde op de journalistieke deontologie.

In november 2017 circuleerde op Facebook een grove, seksistische post waarin Hilde Van Mieghem zwaar werd aangevallen omdat zij de verdediging van de slachtoffers in de zaak Bart De Pauw opnam. Een journalist plaatste de post, met zijn instemmende commentaar, integraal op de website van P-Magazine. Aan de post werden bovendien uit hun context gehaalde naaktbeelden van de actrice toegevoegd. Hilde Van Mieghem werd niet gehoord en de beelden werden gepubliceerd zonder haar toestemming. Na negatieve reacties verwijderde P-magazine het artikel van zijn website.

Hilde Van Mieghem en het Instituut nemen met instemming kennis van het oordeel van de Raad voor de Journalistiek. De Raad geeft met zijn uitspraak een duidelijk signaal: aangezien de journalist in het stuk ernstige aantijgingen uit die de eer en de goede naam van Hilde Van Mieghem betreffen, had zij de mogelijkheid moeten krijgen om voor de publicatie van het stuk op deze aantijgingen te reageren. De Raad oordeelde tevens dat de context en herkomst van de toegevoegde naaktbeelden niet correct werden weergegeven, wat de deontologische code schendt.  

Hilde Van Mieghem en het Instituut betreuren evenwel dat de Raad zich niet uitspreekt over de mate waarin het ernstig seksistische karakter van het artikel, en de verspreiding van de ernstig seksistische Facebookpost, ingaan tegen de journalistieke deontologie. Het Instituut moet vaststellen dat er geen enkele instantie is die zich uitspreekt over het al dan niet toegelaten karakter van gepubliceerde seksistische haatspraak of beledigingen. Slachtoffers kunnen immers ook niet terecht bij de strafrechter wanneer het gaat om een seksistisch drukpersmisdrijf. Daarvoor is geen correctionele vervolging mogelijk, in tegenstelling tot voor racistische drukpersmisdrijven.

 

Perscontact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Daphne Rasschaert
02 233 43 92
daphne.rasschaert@igvm.belgie.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.

Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.