04 okt 2002 17:00

Zwavelgehalte van huisbrandolie

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu nam de Ministerraad de princiepsbeslissing om het zwavelgehalte in huisbrandolie te halveren tegen 1 januari 2006. Vanaf die datum zal er een merkelijk prijsverschil worden ingevoerd tussen huisbrandolie met 2000 ppm zwavel en deze met 1000 ppm zwavel.

Op voorstel van de heer Jef Tavernier, Minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu nam de Ministerraad de princiepsbeslissing om het zwavelgehalte in huisbrandolie te halveren tegen 1 januari 2006. Vanaf die datum zal er een merkelijk prijsverschil worden ingevoerd tussen huisbrandolie met 2000 ppm zwavel en deze met 1000 ppm zwavel.

De regering wil aldus een belangrijke bron van verzuring terugdringen. Verzuring heeft negatieve gevolgen voor de plantengroei - en bossen in het bijzonder - voor gebouwen, die worden aangevreten, terwijl het aandoeningen aan de luchtwegen veroorzaakt.